bidərman

bidərman
f. bax: bidəva (1-ci mənada)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bidərman — <fars.> bax bidəva. Birdən sual edən dərdi bidərman; Əhvalını pərişanə yetirrəm. A. P …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərd — f. 1) ağrı, sancı, xəstəlik; 2) kədər, qəm, qüssə; 3) qayğı, iztirab, təşviş; 4) m. eşq, məhəbbət. Dərdi bəla qada bəla; qada; dərdi bidərman 1) müalicəsi olmayan xəstəlik, əlacsız dərd; 2) m. çarəsi olmayan iş; dərdi dil bax: dərddil; dərdi… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərd — is. <fars.> 1. Qəm, qüssə, kədər, ürək acısı, mənəvi əzab, əziyyət, iztirab. Dərdini dərd bilənə söylə. (Ata. sözü) . . Mahnı adamın bütün dərdini unutdurur. . M. Hüs.. // Haqqında düşünmək lazım gələn, qayğıya səbəb olan şey; ürəyi incidən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”